• Het bestuur van s.v. Unitas'59 is de afgelopen maanden druk bezig geweest met het vaststellen van een Technisch beleidsplan. Het plan biedt beleidskaders voor de periode 2018-2025.. Hierbij is ze bijgestaan door een groep, bestaande uit betrokken leden van de diverse geledingen van de vereniging. Het plan wordt tijdens de ledenvergadering gepresenteerd. Het concept is te bekijken via onderstaande link.

    Bekijk plan