• JE RIJBEWIJS HAAL JE BIJ LEEUW OPLEIDINGEN!
 • Vertrouwenspersoon Unitas‘59

 • Unitas’59 wil een veilige voetbalvereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig kan zijn met voetbal en zich thuis voelt binnen de vereniging. We doen er met elkaar alles aan om grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, conflicten en ruzie, discriminatie en seksuele intimidatie binnen de vereniging te voorkomen. Hiermee zorgen we voor een prettige en veilige sportomgeving.

  Maar stel nu dat er tóch iets gebeurt waar je niet graag mee te koop loopt of wat gevoelig ligt? Er zijn verschillende manieren hoe je hiermee om kunt gaan. Je kunt het onder andere melden bij je trainer of leider.

  Maar soms is deze stap te groot en ligt de situatie hier te gevoelig voor. Om deze reden heeft Unitas’59 een vertrouwenspersoon aangesteld. Deze persoon kan fungeren als een centraal aanspreekpunt. Daardoor zorgen we ervoor dat de wijze waarop we binnen de vereniging met elkaar omgaan respectvol en veiliger is. Tenslotte is voorkomen beter dan genezen.

  Bij de vertrouwenspersoon kun je terecht met vragen die je niet gemakkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt dan ook voor alle leden, vrijwilligers én ouders.

  Daarbij zorgt het snel melden van dergelijke situaties, erover praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie ervoor dat de situatie niet verergert en dat herhaling kan worden voorkomen.

  Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenspersoon van Unitas’59?

  Als je vragen hebt over of te maken hebt met:

  • pesten en gepest worden;
  • machtsmisbruik en/of verbale agressie;
  • het gevoel hebben dat je er niet bij hoort door bijvoorbeeld je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur;
  • grensoverschrijdend gedrag en/of ongewenste intimiteiten: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of leider en/of gedrag dat je als onprettig ervaart;
  • een vermoeden hebt van grensoverschrijdend gedrag; je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft;
  • de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team;
  • twijfels bij jezelf of jouw gedrag als trainer en/of leider;
  • iemand die je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag;
  • het beschuldigd worden van eerder genoemd gedrag;
  • of je vraag bij de vertrouwenspersoon van Unitas’59 op de juiste plek is.

  Als er sprake is van seksuele intimidatie, dan kun je ook terecht bij het NOC*NSF meldpunt met je vragen, je twijfels of om je verhaal te vertellen. Het NOC*NSF meldpunt is dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend en op feestdagen. Het nummer is 0900  2025590 (€0,10 cent per minuut).

  Wat doet de vertrouwenspersoon?

  Hij luistert naar je verhaal en helpt je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. De vertrouwenspersoon behandelt de informatie strikt vertrouwelijk. Daar is hij open in en hij zal niets doen dat jij niet weet.

  De vertrouwenspersoon kan je helpen bij het indienen van een klacht bij de vereniging, sportbond of politie, maar hij kan ook dienen om enkel je verhaal kwijt te kunnen.

  Hij geeft voorlichting over ongewenst gedrag, zorgen voor adequate opvang van degene die klachten heeft over ongewenst gedag, zoeken naar een oplossing en staan de melder/beschuldigde terzijde bij het indienen van een klacht.

  Hij is bevoegd, met in achtneming van de nodige vertrouwelijkheid, melder, beschuldigde en/of andere betrokkenen aan te horen en informatie in te winnen voor zover dit voor de uitvoering van zijn taak noodzakelijk is. Hij is bevoegd om voor de uitoefening van zijn werkzaamheden advies in te winnen bij deskundigen.

  Hoe vertrouwelijk is de vertrouwenspersoon?

  Dat het in bepaalde situaties belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken of elders advies te vragen zal duidelijk zijn. Dit natuurlijk altijd in samenspraak met jou. Met de inhoud van de gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenscontactpersoon van Unitas‘59 plaatsvinden zal vertrouwelijk worden omgegaan.

  Als vertrouwenspersoon luistert hij naar je verhaal, denken we samen na over de te nemen stappen en kan hij je verder helpen door professionele mensen in te schakelen waar dat nodig is. Indien nodig schakelt hij met het bestuur.

  Voor veel situaties is geen standaard oplossing te bedenken, maar is een luisterend oor het begin van de oplossing.

   

  Wie is de vertrouwenspersoon van Unitas’59?

  Erwin Hermans

  erwin.hermans@unitas59.nl