Cookie beleid Unitas '59

De website van Unitas '59 is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Tuchtzaken

Tuchtzaken

Onze leden die op of rondom het veld onbehoorlijk gedrag vertonen, kunnen in aanraking komen met de tuchtrechtspraak van de KNVB.

De Tuchtzaken commissie behandeld deze tuchtzaken en begeleidt onze leden ook bij schikkingsvoorstellen.

Na hoeveel gele kaarten ben ik geschorst? Ben ik geschorst voor zowel de beker als de competitie? Wanneer mag ik na een rode kaart weer voetballen? Wat kost een gele of rode kaart? Het zijn zomaar een paar vragen die jij jezelf wel eens hebt gesteld of van anderen hebt gehoord.

Wat de richtlijnen zijn vanuit de KNVB en wat onze procedures omtrent tuchtzaken zijn kan je hier terugvinden.

Mocht je vragen hebben over tuchtzaken dan mag je vanzelfsprekend contact met Tuchtzaken opnemen.

 

Inhoudsopagve : 

 

Gele kaarten

 De KNVB maakt bij het registreren van gele kaarten een onderverdeling in drie categorieën:

 1. Registraties uit competitiewedstrijden (inclusief beslissingswedstrijden voor promotie, degradatie of periodekampioenschap en kampioenswedstrijden); 
 2. Registraties uit bekerwedstrijden; 
 3. Registraties uit promotie- en degradatiewedstrijden/play-offs. 

In het seizoen 2020/'21 kan ook een teamofficial voor, tijdens en na een wedstrijd van de scheidsrechter één of meer gele kaarten ontvangen. 

Registratiestaffels

Met registratiestaffels wordt bedoeld na hoeveel gele kaarten een lid voor één wedstrijd is geschorst. Hieronder tref je de geldende richtlijnen per categorie aan.

Reguliere competitie

Iedere vijfde, zevende, negende en volgende registratie die een speler krijgt binnen de registratieperiode van één seizoen betekent een schorsing voor de eerstvolgende competitiewedstrijd of daarmee samenhangende wedstrijd voor de betrokken speler.

Bekercompetitie

Iedere tweede, vierde en volgende registratie die een speler krijgt binnen de registratieperiode van één seizoen betekent een schorsing voor de eerstvolgende bekerwedstrijd in het kader van de bekercompetitie voor de betrokken speler. Schorsingen vanwege gele kaarten vanuit de bekercompetitie gelden niet voor de overige competities en omgekeerd.

Promotie- of degradatiecompetitie / play-offs

Iedere tweede, vierde en volgende registratie die een speler krijgt binnen de registratieperiode van één seizoen betekent een schorsing voor de eerstvolgende competitiewedstrijd of daarmee samenhangende wedstrijd voor de betrokken speler.

Team officials

Iedere vierde, achtste en volgende registratie die een teamofficial krijgt binnen de registratieperiode van één seizoen betekent een functieontzegging voor de eerstvolgende wedstrijd voor de betrokken teamofficial.

Tijdstrafregeling

In de categorie B van het veldvoetbal wordt gewerkt met een tijdstrafregeling. Een speler kan slechts eenmaal per wedstrijd een tijdstraf opgelegd krijgen. De scheidsrechter toont de speler hierbij wel de gele kaart. De tijdstraf duurt tien minuten. Voor pupillen (tot en met JO13), geldt een tijdstraf van vijf minuten. Bij een tweede waarschuwing volgt een rode kaart voor de speler en mag deze niet meer verder spelen.

Twee keer geel in één wedstrijd

Veld- en wisselspelers

Een speler die wegens twee keer geel de rode kaart heeft gekregen, is automatisch voor de eerstvolgende wedstrijd uitgesloten in het veldvoetbal. 

Reguliere competitie

Wanneer een speler twee gele kaarten krijgt in een competitiewedstrijd of een daarmee samenhangende wedstrijd heeft dit tot gevolg dat de speler is geschorst voor deelname aan competitiewedstrijden en daarmee samenhangende wedstrijden totdat zijn team de eerstvolgende competitiewedstrijd of daarmee samenhangende wedstrijd heeft gespeeld. Deze speler is dus niet uitgesloten voor bekerwedstrijden. De twee gele kaarten worden niet geregistreerd op de staffel.

 

Bekercompetitie

Wanneer een speler twee gele kaarten krijgt in een bekerwedstrijd heeft dit tot gevolg dat de speler is geschorst voor deelname aan bekerwedstrijden totdat zijn team de eerstvolgende bekerwedstrijd heeft gespeeld. Deze speler is dus niet uitgesloten voor competitiewedstrijden of daarmee samenhangende wedstrijden. De twee gele kaarten worden niet geregistreerd op de staffel.

 

Teamofficials

Wanneer een teamofficial twee gele kaarten krijgt in een competitiewedstrijd, een daarmee samenhangende wedstrijd of een bekerwedstrijd, waardoor deze teamofficial uit het veld gezonden is (of had moeten worden gezonden), heeft tot gevolg, dat de teamofficial het recht wordt ontzegd om bij de eerstvolgende wedstrijd zijn functie uit te oefenen. Wanneer een teamofficial twee gele kaarten in één wedstrijd heeft gekregen, worden deze niet op de staffel geregistreerd.

 

Rode kaarten

Directe rode kaart regeling

Een speler of wisselspeler die voor, tijdens of na een bindende wedstrijd door de scheidsrechter disciplinair is bestraft met een rode kaart, is voor geen enkel team speelgerechtigd om deel te nemen aan bindende wedstrijden tot en met de dag waarop het team de eerstvolgende bindende wedstrijd heeft gespeeld. Onder een bindende wedstrijd wordt verstaan een competitiewedstrijd, een daarmee samenhangende wedstrijd en een bekerwedstrijd.

Schikkingsvoorstel

Als gevolg van de rode kaart zal de speler een schikkingsvoorstel van de aanklager of een uitspraak van de tuchtcommissie van de KNVB ontvangen. Als de speler in verweer gaat tegen het schikkingsvoorstel van de aanklager of in beroep gaat tegen de uitspraak van de tuchtcommissie, blijft de directe rode kaartregeling van kracht. Dit betekent dat de speler ondanks het ingediende verweerschrift of beroepschrift niet speelgerechtigd is voor de eerstvolgende bindende wedstrijd. Enkel in het geval dat de aanklager vóór de eerstvolgende bindende wedstrijd de tuchtzaak seponeert of wanneer de tuchtcommissie, dan wel de commissie van beroep van de KNVB de speler vóór de eerstvolgende bindende wedstrijd vrijspreekt, is de speler speelgerechtigd voor de eerstvolgende bindende wedstrijd.

Heeft de speler na de eerstvolgende gespeelde officiële wedstrijd nog geen schikkingsvoorstel van de aanklager ontvangen, dan is meespelen weer toegestaan. Wanneer de aanklager in haar schikkingsvoorstel meer dan één wedstrijd schorsing oplegt, dan zal de wedstrijd die de speler geschorst is geweest als gevolg van de directe rode kaartregeling op het totaal van de straf in mindering mogen worden gebracht. In het schikkingsvoorstel van de aanklager wordt dit ook vermeld.

Schorsingen

Schorsingen die worden opgelegd als gevolg van overtredingen in het veldvoetbal zijn niet van toepassing op zaalvoetbal en omgekeerd, tenzij het tuchtrechtelijk orgaan van de KNVB gelet op de ernst van de overtreding anders beslist. 

Schorsingen die worden opgelegd naar aanleiding van overtredingen in competitiewedstrijden of met de competitie samenhangende wedstrijden, zijn ook van toepassing op bekerwedstrijden en omgekeerd, tenzij het tuchtrechtelijk orgaan van de KNVB gelet op de ernst van de overtreding anders beslist.  

Schorsingen door SV Unitas’59

Naar aanleiding van een rode kaart kan SV Unitas’59 besluiten het betrokken lid te schorsen voor een aantal wedstrijden. Deze uitsluiting mag in mindering worden gebracht op de door de KNVB opgelegde straf. Voorwaarde is wel dat SV Unitas’59 dit binnen drie werkdagen na de wedstrijddag schriftelijk aan de aanklager heeft gemeld. Achteraf kan SV Unitas’59 zich niet beroepen op een opgelegde clubstraf en zal deze bovenop de door de KNVB opgelegde straf komen. Ook kan door SV Unitas’59 worden besloten dat, afhankelijk van de aard van de overtreding, de straf welke door de club wordt opgelegd niet in mindering zal worden gebracht op de door de KNVB opgelegde straf en daardoor altijd boven op de door de KNVB opgelegde straf komt.

Training Sport & Gedrag

Sinds januari 2016 krijgen junioren in het schikkingsvoorstel van de KNVB de mogelijkheid tot deelname aan de training Sport & Gedrag. Voor de uitvoering van deze trainingen werkt de KNVB samen met Halt.

Als wordt deelgenomen aan de training Sport & Gedrag volgt voor de uitsluiting grotendeels omzetting in een voorwaardelijke straf. Voorwaarde voor deze aanpassing van straf is uiteraard wel dat de training ook met goed gevolg wordt afgerond. De training Sport & Gedrag kent twee varianten.

Training I

Junioren onder de 19 jaar die een overtreding hebben begaan waarvoor een tuchtorgaan van de KNVB een uitsluiting van minimaal vijf wedstrijden oplegt, komen in aanmerkingen voor de training Sport & Gedrag I. Door deel te nemen aan deze training oefent de betrokkene zelf invloed uit op de hoogte van de straf. Deelname betekent namelijk dat de tuchtorganen van de KNVB 4 wedstrijden uitsluiting omzetten in een voorwaardelijke straf. Bij een uitsluiting van vijf wedstrijden mag de betrokkene dan dus na één wedstrijd langs de kant alweer op het veld terugkeren.

Training II

Junioren onder de 21 jaar die een overtreding hebben begaan waarvoor een tuchtorgaan van de KNVB een uitsluiting van minimaal zes maanden oplegt, komen in aanmerkingen voor de training Sport & Gedrag II. Door deel te nemen aan deze training oefent de betrokkene zelf invloed uit op de hoogte van de straf. Deelname betekent namelijk dat de tuchtorganen van de KNVB in beginsel de helft van de periode-uitsluiting omzetten in een voorwaardelijke straf. Bij een uitsluiting van zes maanden mag de betrokkene dan dus na drie maanden langs de kant weer op het veld terugkeren.

De training Sport & Gedrag II is een verzwaarde variant van training I. Voor beide trainingen geldt:

 • De gesprekken vinden plaats op een locatie die samen met Halt bepaald wordt;
 • Er zijn geen kosten verbonden aan de training;
 • De trainingen worden uitgevoerd door Halt voor de KNVB. Het gaat om een training in het kader van het tuchtrecht van de KNVB. Dat wil zeggen dat het volgen van een training uiteraard niet wordt vermeld in de justitiële documentatie (strafblad) van de speler.

 

Kosten gele en rode kaarten

Hieronder een overzicht van de kosten voor gele en rode kaarten zoals bepaald door de KNVB voor het seizoen 2020/2021.        

Veld- en wisselspelers

  Pupillen/junioren  Senioren
Gele kaart zonder schorsing tot gevolg € 7,30 € 16,00
Gele kaart met schorsing tot gevolg € 16,00 € 28,20
Twee gele kaarten in één wedstrijd  € 16,00 € 28,20
Rode kaart  € 16,00  € 28,20

                                                                                         

Teamofficials

Gele kaart (eerste t/m derde, vijfde t/m zevende) € 15,60
Gele kaart (vierde, achtste en volgende) € 27,50
Twee gele kaarten in één wedstrijd € 27,50
Rode kaart  € 27,50

 

De kosten dienen á contant te worden voldaan bij Jan Bakermans.

 

Procedure Tuchtzaken S.V. Unitas’59

De KNVB kan in het geval van rode kaarten en gestaakte wedstrijden aan SV Unitas’59 vragen om een rapport hierover aan te leveren. Het is van belang dat wanneer er een rode kaart wordt getoond of een wedstrijd wordt gestaakt, er door het betreffende team op dezelfde dag een rapportformulier wordt ingevuld en per email wordt aangeleverd bij een lid van de Tuchtzaken commissie (zie Wie is Wie).

Rode kaart (eigen lid)

 1. Wanneer een lid van SV Unitas’59 een rode kaart heeft ontvangen dient het formulier “rapportformulier-vereniging-speler.docx” (zie Downloads Tuchtzaken) door zowel de betrokken speler als de trainer / leider van het team zo compleet mogelijk worden ingevuld.
 2. Uiterlijk binnen één dag dient dit formulier per email te zijn aangeleverd bij een lid van de Tuchtzaken commissie (zie Wie is Wie).
 3. Het lid van de tuchtzaken commissie zal het rapportformulier aanvullen met de ontbrekende informatie en indienen bij de aanklager van de KNVB.
 4. Binnen enkele dagen zal de betrokken speler een schikkingsvoorstel van de KNVB ontvangen.
 5. Als de betrokken speler het schikkingsvoorstel accepteert hoeven er verder geen stappen ondernomen te worden.
 6. Als de betrokken speler het schikkingsvoorstel niet accepteert dient de betrokken speler dit tijdig kenbaar te maken aan een lid van de Tuchtzaken commissie. Deze zal met de betrokken speler hierover in gesprek gaan en kijken naar de best passende oplossing. Wanneer dit daadwerkelijk leidt tot een verweer zal het lid van de Tuchtzaken commissie de betrokken speler hierin begeleiden.

Rode kaart (tegenstander)

 1. Wanneer een lid van de tegenstander een rode kaart heeft ontvangen dient het formulier “rapportformulier-vereniging-tegenspeler.docx” (zie Downloads Tuchtzaken) door zowel de betrokken speler als de trainer / leider van het team zo compleet mogelijk worden ingevuld.
 2. Uiterlijk binnen één dag dient dit formulier per email te zijn aangeleverd bij een lid van de Tuchtzaken commissie (zie Wie is Wie).
 3. Het lid van de tuchtzaken commissie zal het rapportformulier aanvullen met de ontbrekende informatie en indienen bij de aanklager van de KNVB.

Gestaakte wedstrijden

 1. Wanneer een wedstrijd, al dan niet tijdelijk, is gestaakt dient het formulier “rapportformulier-gestaakte-wedstrijd-vereniging.docx” (zie Downloads Tuchtzaken) door de betrokken trainer / leider van het team zo compleet mogelijk worden ingevuld.
 2. Uiterlijk binnen één dag dient dit formulier per email te zijn aangeleverd bij een lid van de Tuchtzaken commissie (zie Wie is Wie).
 3. Het lid van de tuchtzaken commissie zal het rapportformulier aanvullen met de ontbrekende informatie en indienen bij de aanklager van de KNVB.

Normen & Waarden

In sommige situaties zal de Normen & Waarden commissie door de Tuchtzaken commissie op de hoogte worden gebracht van een door de KNVB opgelegde schorsing. Als basis hiervoor dienen de strafcodes welke door de KNVB worden gehanteerd, deze zijn als volgt:

 • Strafcode 1: gele kaart
 • Strafcode 2: onreglementair voorkomen van een doelpunt of ontnemen van een scoringskans
 • Strafcode 3: ernstig gemeen spel (tijdens een duel om de bal)
 • Strafcode 4: gewelddadige handeling (buiten een duel om de bal)
 • Strafcode 5: beledigen
 • Strafcode 6: bedreigen
 • Strafcode 7: spuwen
 • Strafcode 8: overige overtredingen begaan door teamofficials

Wanneer een lid een overtreding begaat met als strafcode 4, 5, 6, 7 of 8 zal dit altijd worden gemeld aan de Normen & Waarden commissie. Begaat een lid veelvuldig een overtreding met strafcode 1, 2 of 3, dan kan de Tuchtzaken commissie besloten de Normen & Waarden commissie hiervan op de hoogte te stellen.

 

Downloads Tuchtzaken

Rapportformulieren spelers, trainers en leiders

 

Rapportformulieren scheidsrechters

 

Veelvoorkomende vragen

Moet er bij een rode kaart of gestaakte wedstrijd altijd een rapportformulier worden ingevuld?

Wanneer er een rode kaart wordt gegeven of een wedstrijd wordt gestaakt moet er altijd door de betrokken speler en trainer of leider van het betreffende team een rapportformulier worden ingevuld, ook al is de rode kaart getoond aan een tegenstander. De KNVB kan namelijk nader onderzoek instellen en hiervoor dient S.V. Unitas’59 het rapportformulier aan te leveren.

Hoe kunnen de kosten voor een gele of rode kaart betaald worden?

De kosten die je moet betalen voor de gele of rode kaart dienen á contant worden voldaan bij Jan Bakermans.

Wat zijn de consequenties van twee keer geel?

Een speler die wegens twee keer geel de rode kaart heeft gekregen, is automatisch voor de eerstvolgende wedstrijd geschorst.  

Worden gele kaarten van bekerwedstrijden ook meegeteld voor competitiewedstrijden?

Gele kaarten vanuit de bekercompetitie gelden niet voor de overige competities en omgekeerd.

Voor welke competities is een speler geschorst na een rode kaart?

Na een rode kaart is de speler geschorst voor de reguliere competitie of daarmee samenhangende wedstrijden en bekerwedstrijden, tenzij het tuchtrechtelijk orgaan van de KNVB gelet op de ernst van de overtreding anders beslist.

Wanneer mag een speler weer spelen na een rode kaart?

Een speler is na een rode kaart is voor geen enkel team speelgerechtigd om deel te nemen aan bindende wedstrijden tot en met de dag waarop het team de eerstvolgende bindende wedstrijd heeft gespeeld. Onder een bindende wedstrijd wordt verstaan een competitiewedstrijd, een daarmee samenhangende wedstrijd en een bekerwedstrijd.

Mag een speler dezelfde dag nog voor een ander team uitkomen als hij/zij de schorsing voor een rode kaart ’s ochtends heeft uitgezeten?

Een speler mag niet ’s middags met een ander team meespelen als het eigen team van de speler die ochtend de eerstvolgende officiële wedstrijd heeft gespeeld. Ook mag een speler ’s ochtends met een ander team meespelen als de wedstrijd van zijn/haar eigen team pas ’s middags plaatsvindt.

Mag een speler die geschorst is wel een andere functie bij de wedstrijd uitoefenen?

Een schorsing heeft alleen betrekking op het als speler niet mogen meespelen in officiële wedstrijden. Andere functies, bijvoorbeeld als trainer of als assistent-scheidsrechter, mogen gewoon worden uitgeoefend.

Wat betekent het als een trainer functieontzegging heeft gekregen?

Ontzegging van het recht om één of meerdere functies te mogen uitoefenen kan alleen worden opgelegd naar aanleiding van een overtreding begaan in de uitoefening van een functie. In zijn schikkingsvoorstel bepaalt de aanklager welke functies worden ontzegd en voor welke periode of voor hoeveel officiële wedstrijden deze ontzegging geldt. In deze periode - of gedurende het genoemde aantal wedstrijden - is het niet toegestaan om de functie van trainer bij een ander team van zijn vereniging uit te oefenen. Mocht de trainer bij meerdere verenigingen een functie vervullen, dan geldt de functieontzegging alleen voor de vereniging waarbij hij op het moment van de overtreding de functie uitoefende, tenzij het tuchtrechtelijk orgaan gelet op de ernst van de overtreding anders beslist.

Geldt de directe rode kaartregeling ook voor een trainer of leider?

De directe rode kaartregeling is alleen van toepassing op (wissel)spelers die tijdens de wedstrijd op het veld staan of op de bank zitten. De regeling is dus niet van toepassing op functionarissen (trainer, leider, verzorger etc.) op de bank.

Mag een clubstraf in mindering worden gebracht wanneer dit vooraf aan de KNVB is gemeld?

Wanneer SV Unitas’59 zelf besluit een speler te schorsen voor een aantal wedstrijden mag dit in mindering worden gebracht op de door het tuchtrechtelijk orgaan van de KNVB opgelegde straf. Voorwaarde is wel dat het dit binnen drie werkdagen na de wedstrijddag schriftelijk aan de aanklager is gemeld.

Wordt een straf bij beroep automatisch opgeschort?

Door het instellen van beroep wordt de tenuitvoerlegging van de opgelegde straf of maatregel niet automatisch opgeschort. Er bestaat wel een mogelijkheid voor de voorzitter van de commissie van beroep van de KNVB om op basis van zijn bevoegdheden zelf te besluiten tot opschorting van een straf of maatregel, of dit te doen op verzoek van degene die het beroep heeft ingesteld. Het instellen van beroep heeft dus géén automatische opschorting tot gevolg.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!